De Leestafel
 
04 mei 2006

Jean-François Revel (1924-2006)

Zondag ochtend is de Franse intellectueel Jean-François Revel op 82 jarige leeftijd overleden. Revel is voor een Franse filosoof een merkwaardig iemand, aangezien hij kan getypeerd worden als een liberaal of als een conservatief. Bovendien had hij een hekel aan linkse intellectuelen.

Hij was dan ook een van de weinige pro-Amerikaanse Franse schrijvers. In zijn laatste boek "L'obsession anti-américaine" (In Engelse vertaling verschenen als: Anti-Americanism) analyseert hij anti-Amerikanisme in Europa en de rest van de wereld. Door haar paradoxen, tegenstellingen en leugens zichtbaar te maken, laat Revel zien dat het vooral wordt aangewakkerd door de culturele en politieke elites in plaats van dat het breed wordt gedragen door de verschillende bevolkingen. Reeds in 1970 was Revel “verbaasd over het feit dat bijna alles wat Europeanen over de VS zeggen onjuist is”. Sinds dien is niets veranderd. Lees zijn voorbeeld van Frans anti-Amerikanisme in de pers en door politici er naar op na (uit Anti-Americanism):
According to our commentators the fact that the US unemployment rate had dropped below 5 percent since 1984 whereas our own had skyrocketed to around 12 percent, meant nothing good for the US, given that these jobs were mostly "menial jobs." Ah! Here we have the myth of the menial jobs. How it has comforted us! During the economic slowdown of the first half of 2001 the American unemployment rate rose from 4.4 percent of the working population to 5.5 percent. On 7 May 2001 the French economic daily La Tribune immediately printed a full first page headline "Full Employment Ends in the United States." This is but one example.

Yet, at precisely the same time the French government applauded itself frenetically for having reduced our own unemployment rate to 8.7 percent, i.e. almost twice the American rate (without taking into account the tens of thousands of actual unemployed that France artificially excludes from its statistics).

By September 2001 the unemployment rate in France already exceeded 9 percent. On 15 February 2001 Le Monde published an article entitled "The End of the American Economic Dream." In other words, a practically uninterrupted growth of 17 years (1983-2000), an unprecedented technological revolution since the 19th century, the creation of tens of millions of new jobs, an unemployment rate of only 4 percent as well as an enormous and unexpected demographic increase from 248 million to 281 million between 1990 and 2000-all this was but a "dream." What a pity that France did not realize this dream!

Granted, the author of the article readily straddles the hobbyhorse of the "menial jobs" and deplores that France Americanized itself to the point of "copying the sad example of the working poor." As if this were the only example given by the American economy from which no lesson can be learned. Undoubtedly, France was better off remaining faithful to its own model of the not working poor.

Daarnaast bekritiseert Revel de antiglobalisten voor, onder het mom van gelijkheid en bestrijding van armoede, eigenlijk te vechten tegen het liberale kapitalisme en democratie, wiens grootste vertegenwoordiger de USA is:
Must we close our eyes to the achievements of the last 50 years of increasing economic liberty, when worldwide production grew by a factor of six and the volume of exports by a factor of 17? Must investment capitalism abroad, the engine of extraordinary, racing progress for many previously poor countries, be banned just because it often brings links to America?

We French have had little to say against Saddam Hussein, Muammar Qaddafi, Kim Jong Il, Fidel Castro, Robert Mugabe, the imams of the Islamic Republic of Iran, or the bosses of China and Vietnam. We reserve our admonitions and our contempt and our attacks for the U.S., for Ronald Reagan and George W. Bush, and for Europeans like Margaret Thatcher, Silvio Berlusconi, and Tony Blair, because they are insufficiently hostile to capitalism. Our enemy is not the dictator but the free market economy.

Anti-globalizers make the same mistake. What's important to them is not the eradication of poverty. Rather, it is the propaganda value they gain from linking poverty to the spreading market economy. But this puts them on the wrong side of all evidence, of reality, of history. Life expectancy in Third World countries has more than doubled during the free-market dominated second half of the twentieth century. In India, food production has grown by a factor of ten, leading to the elimination of massive famines. In Latin America, per capita income doubled between 1950 and 1985. Over the past 50 years, Latin America on the whole has experienced an annual growth of 5 percent. No European country can boast an equivalent rate. These figures show to what an extent the mantras about ever-increasing poverty spring from ignorance or simple dishonesty. Where poverty continues to exist today it is almost wholly due to ruinously inefficient public sectors. [...]

Between 1960 and 2000, Africa received four times as much funding and aid per capita as Latin America or Asia. How was it that these last two continents took off, and not Africa? By practicing capitalism and establishing world trade. But it is pointless to set forth facts like these to anti-globalizers; they simply howl in indignation. In spreading the lie that globalization impoverishes the most needy, the protestors simply act upon their twin enthusiasms: anti-American and anti-capitalism. Their floating mass of some hundreds of thousands of demonstrators is their compensation for the frustration of having seen all the socialisms and all the revolutions fail. At a time when they have no positive alternative, yelling slogans and trashing cities and blocking international gatherings provide them with the illusion of moral action.

In zijn boek "Marx noch Jezus" (In het Engels verschenen onder de titel: Without Marx or Jesus) uit 1970 vergelijkt Revel het Europese en Amerikaanse studenten protest uit de jaren zestig. Volgens hem was deze studentenopstand in tegenstelling tot de Europese in 1968 niet socialistisch gekleurd, maar vloeide deze studentenopstand meer voort uit de Amerikaanse geest: de studenten kwamen op voor een samenleving van vrije burgers, in plaats van bepaald te worden van bovenuit door een elite.

Hij verzet zich dan ook tegen de toenmalige Franse intellectuelen (maar dit gaat nu nog steeds op) die zich het monopolie van de progressiviteit willen toe-eigenen, en de USA verdoemen tot een reactionair land. Hij toont overtuigend het ongelijk van deze intellectuelen aan en prijst Amerika als een voorbeeld natie.

Maar laten wij vooral ook niet zijn vaak geciteerde werk ‘La Tentation Totalitaire’ (In Nederlands verschenen als: ‘De totalitaire verleiding’) uit 1976 niet vergeten. Daar in beschuldigt hij linkse politici ervan te bezwijken voor de verleidingen van ‘progressieve dictators’ omdat die een ideale samenleving zouden nastreven.

Hoewel Revel zelf Atheïst was, heeft zijn zoon Matthieu Ricard zijn carrière als wetenschapper opgegeven om een Boeddhistische monnik in Nepal te worden en is nu een naaste medewerker van de Dalai Lama. In het boek "De Monnik en de filosoof", bediscussiëren vader en zoon rituelen, geloof en de zin van het leven. Revel concludeert dat het Westen veel kan leren van de Oosterse wijsheid, welke hij ziet als de “wetenschap van het denken”.


Dit artikel is grotendeels overgenomen van het Engelstalige blog The Brussels Journal en er zijn delen van het verhaal van In Flanders Fields blog over Revel in verwerkt.


Website: Jean-François Revel


Besproken boeken:

Anti-Americanism
Jean-Francois Revel
Encounter Books
ISBN 1893554856
(Oorspronkelijke titel: L'obsession anti-américaine)


Marx noch Jezus
ideologie noch religie
is de nieuwe wereldrevolutie reeds begonnen in de Verenigde Staten?

JEAN-FRANÇOIS REVEL
Het Wereldvenster, 1971.
Vertaling van: "Ni Marx ni Jésus"
(Engels: Without Marx or Jesus - The new American Revolution has begun)


De Monnik en de filosoof
Matthieu Ricard / Jean Francois Revel
Asoka, 2002
ISBN 9056700200
(Engels: The Monk and the Philosopher)


De totalitaire verleiding
Jean Francois Revel
Amsterdam, Arbeiderspers, 1977
Vertaling van: "La tentation totalitair"
(Engels: The Totalitarian Temptation)Andere vertaalde boeken:
De kongsie der vromen, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968.
Geschiedenis van de westerse filosofie, Meppel, Boom, 1971.
Waarom de democratieën sterven, Antwerpen, Manteau, 1984, ISBN 90-223-0939-8.


Tags: , , , , , , , ,
 Reacties van bezoekers:

Een reactie posten<< NAAR HOME PAGE


Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
Islam Conferentie in Denhaag
How Babies Talk
De Historische Mohammed
Wat leest Usama?
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet