De Leestafel
 
25 mei 2006

De Chinacode ontcijferd

Boekbespreking De Chinacode ontcijferd (Economische grootmacht Ja. Wereldrijk Nee) van Henk Schulte Nordholt

Economische grootmacht Ja. Wereldrijk Nee
Henk Schulte Nordholt

Boek review De Chinacode ontcijferd (Economische grootmacht Ja. Wereldrijk Nee) van Henk Schulte Nordholt

De titel van het boekje is wel een heel erg flauwe toespeling op de De Da Vinci Code hype. Daardoor zou je kunnen denken dat het boekje van hetzelfde flauwe niveau is. Maar dat is gelukkig niet zo. Het is eigenlijk een knipoog naar de huidige China hype, die de schrijver maar een beetje overdreven lijkt te vinden. Hoewel hij eerlijk bekent blij te zijn dat hij, dankzij deze hype, gemakkelijk een uitgever voor zijn boek heeft kunnen vinden.

De China hype is volgens schrijver Henk Schulte Nordholt niet op niets gebaseerd, want in China woont tenslotte 21% van de totale wereldbevolking. En China is de 4e economie van de wereld die maar liefst met 9% per jaar groeit. Als je dan bedenkt dat de meeste Chinezen naar onze normen nog erg arm zijn, dan heeft China een enorme groei potentie. Maar zo laat de schrijver ons tegelijk weten, dat alles is niets nieuws. Zoals al vaker in het verleden zijn er sommige die zich verlekkeren aan de enorme afzet markten en zien anderen er weer een opkomende totalitaire supermacht in. Dit is niet de eerste China hype en het zal ook wel niet de laatste zijn.

China is ook al een heel oud rijk, dat terug gaat tot voor de tijd van de Farao’s. Let wel, dat is dus lang voor onze beschaving ontstond bij de oude Grieken! De Chinezen zijn zich ook bewust van deze lange en rijke geschiedenis en zien de huidige armoedige toestand van China als een onrecht dat hen is aangedaan, en dat vooral hersteld moet worden. Ook zien ze nu de schade die de revolutie het land heeft aangedaan, en dus kiezen de bestuurders voor een meer conservatieve aanpak, waarbij veranderingen stap voor stap plaats vinden. Dit alles om toch vooral de groei niet te verstoren die hen weer tot wereldrijk moeten gaan verheffen.

De grote vraag is natuurlijk, blijft China zo snel doorgroeien of komt er een kink in de kabel? Zo is er het probleem van sociale stabiliteit in een land waar de welvaart steeds ongelijker verdeeld wordt. In 2004 alleen al, werden door het ministerie van openbare veiligheid, zo’n 74.000 relatief grote rellen gerapporteerd.

Het boek staat dan ook stil bij de talloze uitdagingen waar China voor staat: Hoe ontwikkeld deze, nog steeds erg centralistisch geleide, één partij staat zich? Een staat waar veel verboden is maar alles kan. Gaat de rechtstaat meer ingang vinden, zodat er meer zekerheid over bezit ontstaat? Of blijven zakenmensen gevaar lopen, zeker als ze zich politiek gevoeliger terrein begeven?

Dat de rechtstaat slecht functioneert blijkt ook uit het feit dat ondanks de enorme economische groei van de afgelopen jaren, de Chinese beurs niet is gestegen. Het koersniveau van 2005 is nog steeds niet het niveau van 1999 ontstegen! Maar ook de sterk gereguleerde banksector functioneert niet goed en kampt met enorme hoeveelheden bad loans.

Verder heeft China ook een te kort aan grondstoffen. Om die voor de toekomst zeker te stellen, sluit China met allerlei autocratische paria staten (Iran, Birma, Somalië, enz.) overeenkomsten. De industrieën zijn niet energie zuinig en sterk vervuilend. Verder werkt men er ook hard aan om de eigen energie bronnen als kolen, kernenergie en waterkracht beter te benutten.

De economische groei vertaalt zich ook in een enorme groei van de defensie uitgaven. Wat haar buurlanden en zeker ook landen als Amerika en Japan zorgen baart. Zeker omdat nog niet geheel duidelijk is hoe de Chinese staat zich ontwikkeld. China is nog steeds een één partij staat, waar president Hu Jintao democratie onlangs nog “een doodlopende weg” noemde. Het boek gaat hier uitgebreid op in en beschrijft bijvoorbeeld dat er op dit ogenblik in de partij verstarring optreed. In de partij is men van mening dat verdere hervormingen en openheid niet nodig zijn. Gezien de enorme economische groei volhart men hier in. Men wil van China weer een wereldmacht maken en men denkt dat men de huidige groei alleen kan blijven volhouden binnen het huidige autocratische systeem.

Ook komen ter sprake het extreme Chinese nationalisme, de Xenofobie, de enorme haat naar Japan, het conflict met Taiwan en de grens conflicten met haar buurlanden. Het zijn allemaal zaken, die voor verrassingen in de toekomst kunnen zorgen.

China is een land dat zich sterk bewust is van haar geschiedenis. Om het al duizenden jaren oude rijk te kunnen begrijpen is kennis van haar verleden dan ook onontbeerlijk. De schrijver laat ons op een vlotte manier kennis maken met de belangrijkste gebeurtenissen in de Chinese geschiedenis. Van Marco Polo naar de eigen Chinese ontdekkingsreizen. De dogmatiek van Confucius en hoe Mao daar toch op zeker hoogte weer op voortbouwde. De relatie met het Westen en de isolationistische houding van China. Hoe ze Hongkong verloor aan de Engelsen en hoe daarna zelfs grote gedeelte van haar gebieden min of meer bezet werden (zelfs Duitsland krijgt een stuk). Het komen en gaan van de communistische revolutie. Maar ook haar relatie met haar buurlanden word uitgebreid besproken.

Het boek schets met een mengeling van geschiedenis en beschrijving van hedendaagse ontwikkelingen een ander beeld dan het oppervlakkige beeld we gewend zijn van China te hebben. Dat beeld is niet onderverdeeld positief maar ook zeker ook niet negatief. Volgens de schrijver is China een opkomende macht met een enorm potentieel. Al moeten we nog afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar China is geen komend wereldrijk, daarvoor is het teveel in zich zelf gekeerd en ontbreekt ook een alternatieve ideologie. De Chinese staat lijkt tot nu toe vooral op opportunistische wijze het eigen belang na te streven en daarbij geen blijvende aantrekkingskracht op andere staten te hebben. En al helemaal niet voor haar buurlanden die angstvallig het herrijzende China in de gaten houden.

Een ding is duidelijk, China is zich weer aan het herstellen. En aangezien daar bijna een kwart van de wereldbevolking woont is dat per definitie een belangrijk gegeven voor de rest van de wereld. Met dit een vlot geschreven boek van Sinoloog Henk Schulte Nordholt die daar al vele jaren werkt kan iedereen een genuanceerd en realistisch beeld krijgen over de opkomst van China. Het is boek is vlot te lezen en zeker de moeite waard.


Besproken boek
De Chinacode ontcijferd
Economische grootmacht Ja. Wereldrijk Nee
Henk Schulte Nordholt
Uitgeverij Byblos, 2006
ISBN 9058474755
206 Blz.
prijs: vergelijk.nl / beslist.nl


De schrijver
Henk Schulte Nordholt (1953) studeerde Sinologie en Internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Na z’n studie werkte hij achtereenvolgens bij het ministerie van Economische zaken (East Asia Desk), de ABN Amro Bank in Beijing en de HBU Bank in Taipei. Sinds 1992 is hij managing director bij Hofung Technology een, in Beijing gevestigd Nederlands, bedrijf dat zich bezighoudt met de marketing en verkoop van technologie en machines aan de chemische-, petrochemische- en energie-industrie. Verder publiceerde hij over China in diverse vakbladen en kranten. Hij schreef eerder: Over de Bergen van Tibet (Asoka: Rotterdam, 2002).


Anderen over dit boek
Elsevier - 'China mist zendingsdrang’
De Standaard - Niets mag, alles kan
Carp - Review

Tags: , , , , , , ,

Labels: ,

 Reacties van bezoekers:

Blogger فروشگاه اینترنتی (06:34):

A real informative blog like this is an exceptionally cool helping resource for a needy information seeker like me! Thanks a lot for sharing.
https://www.baneh.com
thanks alot  

Een reactie posten<< NAAR HOME PAGE


Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
Jean-François Revel (1924-2006)
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
Islam Conferentie in Denhaag
How Babies Talk
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet