De Leestafel
 
25 juni 2007

Te Gast bij de Ayatollah

Te Gast Bij de Ayatollah - Mark Bowden

Het ware verhaal van het Iraanse gijzelingsdrama
Mark Bowden

4 sterren voor Te Gast Bij De Ayatollah van Mark Bowden

Dat de openlijke strijd van de zuivere Islam lang voor 11 september 2001 is begonnen wordt meteen duidelijk als je Marc Bowdens bestseller “te gast bij de Ayatollah” leest. Het boek beschrijft op een vlotte en spannende manier de kaping van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979. Deze kaping door islamitische studenten heeft een cruciale rol gespeeld in de transformatie van Iran. Door deze langdurige kaping kon Iran
afglijden van een totalitaire staat die aan het moderniseren was, naar een staat die nog totalitairder was en zich geheel afkeerde van de moderne wereld. Marc Bowden beschrijft deze zaken vanuit een praktische kijk op de gebeurtenissen, zonder al te veel blijk te geven van kennis van de islam.

We lezen over de revolutionaire sfeer in Iran en de bijbehorende opgetogen naïeve revolutionaire- en utopische verwachtingen van de mensen. En hoe het enorme enthousiasme veel overeenkomsten lijkt te hebben met de opgetogen verwachtingsvolle sfeer die heerste in Hitler Duitsland vlak voor de oorlog. De sfeer bij de bezetting is er een van: eindelijk rekenen we af met de bron van al het kwaad in de wereld, de grote satan Amerika.

In de ogen van de gijzelaars staan ze dan ook voor een puur goede zaak en begrijpen ze eigenlijk de ondankbaarheid van hun gegijzelden niet. Deze zijn immers geen gevangenen maar ‘gasten’. De Iraanse studenten begrijpen waarom de onderdrukte Amerikanen na het horen van de ‘waarheid’ toch maar niet in opstand komen. Marc Bowden geeft ons een inkijkje in een wereld, die de onze niet is. Dat doet hij door te beschrijven, zonder deze wereld al te veel te analyseren.

De persoonlijke verhalen van de gegijzelden nemen een belangrijk plaats in het boek in en maken het verhaal ook spannend en aangrijpend. We lezen over, hoe sommige hun bewakers pesten en hoe andere wat al te goed samenwerken met deze zelfde bewakers. We lezen over hoe de gegijzelden worden verhoord, mishandeld, uitgehongerd, gemarteld en hoe ze schijn executies moeten doormaken.

Ook de rol van toenmalig president Carter en zijn staf komen aan bod. Mark Bowden neemt de door utopische waanideeën gedreven Carter behoorlijk in bescherming. Terwijl de beschrijvingen van Bowden zelf toch geen andere conclusie over laten dan dat Carters leiderschap de gekte van het politiek correcte denken tot zeer grote hoogte had weten op te drijven. Neem nu de volgende passage waarin Burruss, de leider van de Delta elite eenheid, zich kwaad maakt over Carters hoogmoedige verwachtingen van de bevrijdingsoperatie:

“Carter [wilde] om begrijpelijke redenen geen Iraniërs doden. Hij had er opgestaan dat Delta, mocht zich er een menigte vormen tijdens de raid, deze zou proberen te beheersen zonder mensen neer te schieten. Burruss begreep de politieke achtergrond wel, maar vond het in praktische opzicht bespottelijk. Hij ging samen met zijn mannen een bewaakt complex belegeren, midden in een stad van meer dan vijf miljoen mensen die voor het overgrote deel als agressief vijandig werd beschouwd. Het was ongelofelijk riskant; iedereen die deelnam, wist dat er een grote kans was dat ze nooit meer levend terug zouden komen. En Carter dacht dat dit piepkleine, dappere maar getalsmatig sterk in de minderheid zijnde team ging proberen om zich de stad van het lijf te houden met geweld loze middelen?” (P. 356-357).


Het doet allemaal erg veel denken aan het soort verraad zoals het voor moord willen laten vervolgen van de eigen soldaten. Het is dan ook jammer dat ook schrijver Marc Bowden zich nogal lijkt aan te sluiten bij de heersende linkse opvatting dat Amerika het toch eigenlijk ook allemaal een beetje aan zich zelf te danken heeft.

Toch kent ook dit politiek correcte denken zijn grenzen en veroordeeld Bowen de linkse activisten die openlijk hun steun betuigen aan de Iranese gijzelnemers. Maar gelukkig bevat het boek niet al te veel analyses en staan er in het boek voldoende beschrijvingen van de situatie in Iran om dit boek toch de moeite waard te laten zijn.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de glorie van de kaping in het huidige Iran toch een beetje verbleekt is. Het is allemaal natuurlijk ook al weer zo’n 25 jaar geleden. Maar het blijkt dat het Iran wel erg goed voor je carrière is om te hebben deelgenomen aan deze wandaad. Vele van de studenten leiders die aan de bezetting deelnamen, bekleden nu hoge posities in het Iranese regime. Zo ook de huidige president Ahmadinejad. Volgens de officiële lezing van het Iranese regime was hij een van de organisatoren van de gijzeling maar was hij niet direct betrokken bij de kaping zelf. Hoewel diverse gegijzelde hem zeggen te herkennen.

Kortom het boek is interessant door zijn beschrijvingen maar op een bepaalde manier ook storend. Het is storend door de oppervlakkigheid en hoogmoedige benadering. Door het schijnbare gebrek aan kennis van de grondige islamitische wortels van de revolutie in Iran kan schrijver Bowen zich gewoon niet voorstellen dat de toestand in Iran iets anders is dan een tijdelijke bevlieging. Zijn arrogante en naïeve opvatting is dat alle mensen op aarde de Westerse liberale opvatting delen dat het leven toch vooral gaat om welvaart en vrijheid.

Maar die zelfde oppervlakkigheid zijn ook weer een zegen, omdat het de storende analyses toch beperkt heeft gehouden en er voor zorgen dat het boek toch vooral ook veel directe beschrijvingen bevat die ik zeer de moeite waard vond.


Besproken boek

Te gast bij de Ayatollah
Mark Bowden
Luitingh, 2007
ISBN 9024561590
592 pagina's
(dit is een ingekorte versie van de meer dan 700 pagina's tellende Engelse uitgave)
Prijs: vergelijk.nl


Oorspronkelijke uitgave:
Guests of the Ayatollah
The Iran Hostage Crisis: The First Battle in America's War with Militant Islam
Paperback ISBN: 0802143032
Hardcover ISBN: 0871139251
Prijs: amazon.com / book.info

Andere boeken van Mark Bowden die vertaald zijn in het Nederlands: Black hawk down en Vindersloon.


Anderen over dit boek

“In november 1979 bezette een groep radicale islamitische studenten de Amerikaanse ambassade in Teheran en gijzelden de daar aanwezige Amerikanen. Een klein groepje werd snel weer vrijgelaten, de andere 52 werden 444 dagen gevangen gehouden. Bij een mislukte reddingsoperatie kwamen acht Amerikaanse militairen om. De gijzeling wordt beschouwd als de eerste grote confrontatie tussen het Westen en de militante islam. Bowden deed vijf jaar onderzoek naar de gebeurtenissen destijds, reisde vele malen naar Iran en sprak met een groot aantal betrokkenen van beide kanten: gegijzelden, gijzelnemers, militairen, diplomaten, journalisten etc. Het boek is ingedeeld in vijf delen: Naar binnen - Het spionnenhol - Afwachten - Honderdtweeendertig man - Marchanderen met de barbaren. Met een plattegrond, kaartje, een aantal zwart-witfoto's, bijlagen, literatuuropgave, noten en register. Een zeer gedetailleerd, grondig, goed gedocumenteerd journalistiek verslag dat alle kanten van deze gijzelingszaak belicht. Discovery Times maakte een gelijknamige vierdelige documentaire gebaseerd op het boek. Bowden schreef onder andere ook 'Black Hawk Down' een journalistiek verslag over de Amerikaanse militaire operatie in Mogadishu in 1993. Zie ook www.theguestsoftheayatollah.com.” - Biblion

“A superbly readable and surprisingly suspenseful account….A master storyteller.” — David Forsmark (Front Page Magazine)

Guests of the Ayatollah is, however, no academic tome, but a briskly written human story told from every conceivable point of view: the captives and their captors; President Carter's inner circle and Carter himself, struggling to negotiate a release and finally ordering an extremely risky rescue mission; the soldiers of Delta Force, whose audacious attempt failed; Iranian political figures under the thumb of the glowering Ayatollah Khomeini; and a cavalcade of diplomats, journalists, secret agents and barmy peace activists, some of whose actions bordered on treason. - Philip Caputo (Publishers Weekly)


Anderen reviews
Boekenstrijd
Humo
Iran Actua
Powerline blog
Conservative Book Club
Meta Critic
New York Times
Book Browse
Grove / Atlantic
Journal Of Homeland Security
The Stanford Review
Military.com
The Independent
Policy Review (Hoover institution)
Arm Chair General
Commentary Magazine

Multimedia:
NPR - Hear Mark Bowden Read a Passage


Tags: , , , , , , , , ,

Labels: , , , ,

 Reacties van bezoekers:

Een reactie posten<< NAAR HOME PAGE


Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Theo van Gogh twee jaar dood
Beschaving
Mijn Vrijheid
Papa'ya suikast
Oriana Fallaci (1929 - 2006)
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet