De Leestafel
 
14 juli 2006

Na Saddam

Boekbespreking Na Saddam, Mijn leven als bewindvoerder van Irak door Paul Bremer III

Mijn leven als bewindvoerder van Irak
Paul Bremer III

Review van Na Saddam, Mijn leven als bewindvoerder van Irak door Paul Bremer III

Dit is het verhaal van gouverneur Bremer die verhaalt over zijn werkzaamheden in Irak. Het verhaal start met de aankomst van Bremer in Irak, slechts een paar dagen nadat president Bush zijn historische speech op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft gegeven waarin hij de invasie van Irak voltooid verklaart. (“end of major combat operations”).

De invasie is anders verlopen dan de Amerikanen hadden verwacht. Zo had Bremers voorganger allerlei contingency plannen gemaakt die nodig zouden zijn bij een langdurig conflict, maar de strijd liep veel sneller dan iedereen had verwacht, mede doordat de Irakese strijdkrachten massaal deserteerden. Het gevolg was dat veel plannen en voorbereidingen hier niet op waren afgestemd. Zo had men zich voorbereid op massa’s vluchtende mensen, maar aangezien de verwachte stadsoorlog in Bagdad uitbleef, waren er geen vluchtelingen. Ook werden de oliebronnen niet in brand gestoken. De oliebronnen waren dan wel van explosieven voorzien, maar de Irakese soldaten hebben Saddams orders om de oliebronnen op te blazen nooit ontvangen.

Ook hadden de Amerikanen er op gerekend om het verslagen Irakese leger in te kunnen zetten bij projecten voor de wederopbouw van Irak. Maar na de val van Saddam, viel direct alle discipline weg en loste het leger op in de bevolking. Het gehate totalitaire regiem bleek geheel bij elkaar te worden gehouden door angst.

“Bij de invallende duisternis kwam een belangrijk politiek en psychologisch verschil tussen vroegere bezettingsmachten en de huidige ter sprake. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hadden de Verenigde Staten en hun bondgenoten de landen die ze hadden bezet duidelijk verslagen. Zowel de Duitsers als de Japanners waren gemobiliseerd om een langdurige, meedogenloze oorlog uit te vechten, maar ze hadden verloren en zich overgegeven.
‘In Duitsland en Japan vonden ze de bezetting misschien niet leuk’, zei Hume, ‘maar ze beschouwden deze als de consequentie van het verliezen van de oorlog.’
‘En hier’, zei ik, ‘hebben we geen land, maar een gehaat regime verslagen.’
De overgrote meerderheid van de Irakezen was dolblij dat we Saddam en zijn beulen hadden afgezet, maar had moeite met het feit dat hun land nu werd bezet door een buitenlands, niet islamitisch leger.” (P.44)


Dat het Saddam regime zeer gehaat was blijkt diverse malen in het boek, wanneer Bremer over de barbaarse en misdadige praktijken van het Baath regime schrijft. Vrij snel na aankomst in Irak bezoekt Bremer in Irak een plaats waar mensen bezig zijn een massagraf van Saddam op te graven met als doel de doden te identificeren:

“We maakten kennis met de hoofdman of moktar van het district, die ons onlangs genomen foto’s liet zien van het opgraven van de doden bij Al-Hilla. ‘Alstublieft, ambassadeur’, zei hij. ‘Laat deze bewijzen aan Jacques Chirac zien. De Fransen hebben er voor gezorgd dat die slager van een Saddam aan de macht kon blijven’.
‘In plaats van deze foto’s naar Jacques Chriac te brengen kunt u en de burgemeester van Al-Hilla de president misschien beter uitnodigen om de graven zelf te komen bekijken’, zei ik.” (P. 59).


Maar behalve de mening van de Irakezen over Jacques Chirac lezen we ook over hoe Jacques er bij president Bush op staat.

“’Ik had pas een heel open gesprek met Chirac’, zei de president. ‘Ik zei dat sommige mensen in Amerika de indruk kregen dat Frankrijk zou willen dat wij in Irak mislukken. ‘Non, Non’, zie Jacques, ‘dat beeld klopt niet.’. ‘Maar’, zei ik tegen hem, ‘telkens als u over dit onderwerp praat, krijgen veel mensen die indruk.’
We grinnikten. Ik vertelde de president dat ik in Frankrijk had gestudeerd en gewoond, daar een huis had en vele vrienden. Maar ik vond de Franse opstelling inzake Irak onvergeefelijk.” (P. 185)


In het boek zien we meer van dit soort inkijkjes in hoe men binnen de Amerikaanse regering praat over zogenaamde ‘bondgenoten’. Zo komt meerdere malen het feit aan de orde dat de Turken op het laatste moment de invasie van Irak hebben bemoeilijkt en daarmee in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de huidige problemen in Irak.

“De jihadstrijders gingen naar wat het CENTCOM nu de ‘soennitische driehoek’ noemde, het enorme uit woestijn en de vallei van de Eufraat bestaande gebied ten westen en noorden van Bagdad. Een onbekend aantal hardnekkige Baathisten die in de Republikeinse Garde hadden gediend – in dezelfde twee divisies waarop de Amerikaanse 4e infanteriedivisie het had voorzien, die in maart niet door de Turken was doorgelaten -, was na de val van Bagdad naar deze uitwijkplaats gevlucht. (P.112)


Ook bij de opstelling van de legers van de andere coalitie ‘bondgenoten’ worden vraag tekens gezet. Zo verraadden de Spaanse troepen de coalitie door te weigeren te vechten als de radikale Muqtada al-Sadr een opstand begint en de coalitie aanvalt. Terwijl de Amerikaanse en Iraakse soldaten sneuvelen en in het nauw worden gedreven doen de Spaanse soldaten niets.

De Spaanse soldaten willen i.p.v. vechten liever polderen. Zo wil de Spaanse generaal liever een ‘politieke’ oplossing en stelt op eigen houtje aan terreur leider Al-Sadr voor dat een van Al-Sadr mannen (wat later een Iraanse agent blijkt te zijn) gouverneur mag worden. Maar behalve dat de Spanjaarden hun orders niet uitvoeren, logen ze ook. Terwijl de stad waar de Spanjaarden verantwoordelijk voor zijn, wordt overgenomen door de milities van Al-Sadr, melden ze doodleuk aan de coalitie dat alles rustig is en dat er niets aan de hand is. Logisch dat Bremer met zulke coalitie troepen niet spreekt over ‘coalition of the willing’ maar over een ‘coalitie van de onwilligen’.

Maar behalve kritiek bevat het boek toch vooral een overzicht van het globale politieke proces in Irak. Bremers belangrijkste wapenfeit is wellicht geweest, dat hij de machtsbasis van de huidige Iraakse regering zo breed mogelijk heeft gemaakt, zodat geen enkele partij te machtig kan worden. Maar zoals te verwachten valt in dit soort boeken, wordt veelvuldig het eigen straatje schoon geveegd. Zo blijkt Bremer al in een vroeg stadium bezig te zijn geweest zich in te dekken, door memo’s rond te sturen dat er beter meer troepen in Irak zouden kunnen zijn. Ook was hij er voor om in een vroeg stadium, krachtig met ruime militaire middelen tegen opstandelingen als Al-Sadr op te treden. Helaas ontbreekt in dit soort gevallen vaak een goede en adequaat bespreking van alle argumenten waaruit het Amerikaanse beleid verklaard kan worden.

Was dit boek niet in het Nederlands vertaald, dan was het misschien lang niet zo interessant. Maar doordat het vertaald is in het Nederland moet iedereen de 400 pagina’s zeer vlot kunnen lezen. De Nederladse vertaling is zelf overigens ook vrij vlot na de Engelse uitgave (Januari 2006) gepubliceerd. De tekst is door drie vertalers vertaald en de spoed is helaas iets ten koste gegaan van de kwaliteit. Overigens is dat niet echt een groot probleem, want het boek is niet al te ingewikkeld. Het leest als een soort dagboek van Bremer zonder al te diepe overwegingen of gedetailleerde beschrijvingen van de situatie. Het is dan ook vooral een boek over de praktijk in Iraq zonder dat er veel politieke of historische context wordt gegeven. Het is ook niet direct een onthullend boek, het is vooral interessant omdat er een manier van handelen wordt beschreven die niet zo zeer geheim is maar door de Amerikanen redelijk van zelfsprekend wordt gevonden. Het is dan ook vooral een interessant boek voor hen die alles volgen over de strijd in het Midden Oosten, maar het beslist niet het beste boek over dit onderwerp.


Besproken boek
Na Saddam
Mijn leven als bewindvoerder van Irak
Paul Bremer III
Balans, 2006
ISBN 9050187579
428 pagina's
Prijs: vergelijk.nl / beslist.nl


Anderen reviews
National Review
American Enterprise Institute (AEI)
Middle East Forum
Michigan War Studies Review
New York Times
The New York Review of Books
Asharq Alawsat
Telegraph
Guardian
The Boston Globe
Economist
Washington Post
San Francisco Chronicle
Meta Critic
Foreign affairs
Harvard Political Review
Al-Ahram
Internationale Spectator
Humo
De Morgen


Tags: , , , , , , , , , , ,

Labels: ,

 
» Lees verder 
07 juli 2006

Eternal Iran

Boekbespreking Eternal Iran, Continuity and Chaos van Patrick Clawson en Michael Rubin

Continuity and Chaos
Patrick Clawson and Michael Rubin

Review Eternal Iran, Continuity and Chaos van Patrick Clawson en Michael Rubin

Met dit nieuwe geschiedenis boek van deze heren van het American Enterprise Institute (de denktank die zojuist Ayaan Hirsi Ali heeft aangenomen) wordt in 160 pagina’s de gehele geschiedenis van Iran beschreven. In tegenstelling tot veel andere landen in het Midden Oosten, wiens grenzen ooit door de Westerse koloniale machten zijn vastgesteld, is Iran al een 2500 jaar oude identiteit.

De geschiedenis van Iran begint in 559 v. Chr. met koning Cyrus die er in slaagt de verschillende stammen van Iran te verenigen tot een groot Perzies rijk. Het door hem gestichte Achaemenid rijk zou later in zijn hoogtij dagen een gebied omvatten waar nu Griekenland, Egypte, Afghanistan en Pakistan liggen. Latere heersers als Darius en Xerxes hadden zelfs nog bijna de kiem van de Westerse beschaving in Griekenland vernietigd.

De Iraniërs zijn trots op deze lange geschiedenis en dat verklaart volgens de schrijvers het Iraanse nationalisme. Dat ze in de geschiedenis vaak zijn overheerst door andere grootmachten verklaart ook hun buitengewone achterdocht naar het buitenland. De eerste overheerser waren de Arabieren waardoor Iran nu Islamitisch is. De Arabieren konden de Perzen verslaan doordat die daarvoor een uitputtingsoorlog met het Oost Romeinse rijk hadden gevoerd. Door de Perzen aan hun islamitische rijk toe te voegen kregen de Arabieren een eeuwen oude centralistisch bureaucratie kado waarmee ze hun veroverde gebieden konden besturen.

“When Islamic fundamentalists in Western Europe preach about the contribution of Islamic civilization of scientific knowledge, they are referring not to Arab domains, but rather to the embrace of the arts and sciences in the Iranian world. Arabia, birthplace of Muhammad, had long since become a backwater.” (P.20)


Door het moslim extremisme in Iran, zou je gemakkelijk kunnen vergeten dat de Iraanse identiteit uit nog meer bestaat dan de Islam. Want hoewel de mullah’s hun uiterste best doen om het tegendeel te bewijzen en alle geschiedenis van voor de Islam proberen uit te wissen, blijft de pre-islamitische geschiedenis een belangrijk onderdeel van de Iraanse identiteit. Zo wordt er tot op de dag van vandaag in de Islamitische republiek Iran nog steeds pre-Islamitische feestdagen gevierd.

De schrijvers van dit boek menen dan ook dat de Iraanse revolutie niet een logisch gevolg is van de geschiedenis van Iran. Volgens hen is er niet een geheel bevredigende verklaring te geven, anders dan dat Iran wel vaker de wereld, en zijn eigen bevolking verbaast doet staan. Volgens hen is de Islamitische revolutie dan ook een aberratie en zeker niet een diep verankerde stabiele toestand of een logisch gevolg van de geschiedenis van Iran.

Tijdens de beschrijving van de geschiedenis weerspreken de schrijvers ook veel mythen die zich rond de Islamitische revolutie hebben gevormd. Zo verwerpen ze het idee dat de Iraanse revolutie is gekomen omdat de Sjah wel de liberale oppositie onderdrukte maar niet de Islamisten. Want zo schrijven ze, de Sjah heeft wel degelijk hard opgetreden tegen de religieuze politieke oppositie. Voor de revolutie heeft hij ook nog aangeboden om samen met de liberale oppositie de modernisering voort te zetten. De liberale oppositie zag echter meer in samenwerking met Khomeini. Volgens de schrijvers, had de Sjah een sterk centralistisch staat opgebouwd, waarbij alle beslissingen bij hem uitkwamen, maar had hij vervolgens niet de wil en de kracht om de revolutie neer te slaan. Ook het idee dat de Sjah een vriend van het Westen was, lijkt niet terecht. Hij was dan wel een krachtig moderniseerder, met de doelstelling om Iran weer in zijn oude glorie te herstellen, maar hij is ook de eerste geweest die het oliewapen tegen het Westen heeft ingezet.

Overigens is het ook een misvatting te denken dat alle geestelijken Khomeini steunden in de revolutie. De meeste moskeeën waren in handen van conservatieve moslims die zich niet direct wilden mengen in de wereldlijke macht. Op dit ogenblik staat de geestelijkheid in Iran echter wel onder controle van de islamitische revolutionaire macht. Maar dat geldt niet voor de belangrijkste heilige plaatsen Najaf en Koefa, want die liggen in het huidige Irak. In deze heilige plaatsen, zetelen dan ook vele Iraanse moslim geleerden die nu onafhankelijk van de Iraanse revolutionaire macht hun ideeën kunnen verspreiden. Deze shitische heiligeplaatsen zullen, nu de soenitische Sadam de shitische bevolking niet meer zo kan onderdrukken, een stuk belangrijker worden. Dit moet de huidige islamitische mullah’s in Iran wel zorgen baren, want ook zij weten nog dat de laatste Iraanse revolutie ook daar begonnen is. Khomeini heeft, voordat hij naar Frankrijk werd verbannen, van uit deze heilige plaatsen in Irak, zijn revolutionaire ideeën kunnen verspreiden zonder last te hebben van de Iraanse staatscontrole.

Ook wijzen de schrijvers ons op het feit dat Iraanse hervormers niet perse democratische krachten hoeven te zijn. Zo had het Westen veel te hoge verwachtingen van Khatami. Dit kwam deels omdat men de aard van de Iraanse politiek en regiem niet goed interpreteerde. Khatami was dan al gevolg van het hervormingssentiment onder de Iraanse bevolking gekozen, maar hij zelf was geen hervormer. Hij wilde de islamitische republiek verbeteren en vooral niet de eenheid onder de klerken verstoren.

De schrijvers van dit boek benadrukken de potentiële instabiliteit van het huidige regiem en wijzen op de onrust en opstanden, die voortekenen kunnen zijn van een revolutie. Maar, waarschuwen ze, dit alles kan net zo goed leiden tot meer repressie en een soort schurkenstaat als Syrië.

Dit is een fraai boek voor iedereen die wat meer achtergrond kennis wil hebben over Iran en haar geschiedenis. In hoog tempo wordt je als lezer vlot door de geschiedenis van dit eeuwen oude land geleid. Een aanrader.


Michael Rubin @ AEI

Patrick Clawson @ Washington Institute


Besproken boek

Eternal Iran
Continuity and Chaos

Patrick Clawson and Michael Rubin
Palgrave Macmillan, November 2005
ISBN 1403962758
160 pagina's
Prijs: Amazon


Anderen over dit boek

An essential guide to a country, and a foreign policy problem, that we ignore at our peril” – Rich Lowry, Editor, National Review

Eternal Iran is a sophisticated and subtle book, a seamless narrative of Iranian history and contemporary politics. A book of careful scholarship, yet accessible to a wide readership. One of the best accounts of recent years on that important and problematic country.” – Fouad Ajami


Links
MERIA – Essay gebaseerd op boek
Conservatives Anonymous - Review
National Review – Q&A met de schrijvers
WAMU 88.5FM – Radio Show incl. Patrick Clawson
National Review – Article by Michael Rubin
AEI – Article by Michael Rubin


Tags: , , , , , , , , , , ,

Labels: , ,

 
» Lees verder
Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
The secret war with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht Om Ex-Moslim Te Zijn
Koran
The Suicide of Reason
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet