De Leestafel
 
16 maart 2008

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

Islam voor varkens van Hans Jansen

Hans JansenHet nieuwste boek van Arabist Hans Jansen was aangekondig als "Zelf Koran lezen". En zo stond het tot voor kort ook nog steeds op Hans Jansen zijn eigen home page. Je zou dus, zoals ik, kunnen denken dat Jansen uitgeverij Arbeiderspers heeft ingeruild voor het kleinere Praag en de titel toen ook maar heeft veranderd van "zelf Koran lezen" naar "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten". Maar niets is minder waar, het boek "zelf Koran lezen" komt er ook nog aan! Het boek "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" is gewoon een tussen doortje. In de krant verscheen een voorproefje van het boek:


Arabist Hans Jansen haalt uit naar het kabinet-Balkenende, dat getracht heeft Geert Wilders af te houden van de vertoning van 'Fitna', zijn anti-Koranfilm. "Leden van het kabinet zijn kennelijk bereid geweest zich wat binnenlandse aangelegenheden betreft te schikken naar de wensen van een vage groep moslims. Dat wordt wel eens omschreven als dhimmitude - het op serviele wijze vooruitlopen op wat eventuele moslimse gezaghebbers maar zouden kunnen bedenken, willen, begeren of verzinnen."

Hij sprak al eerder van 'capitulatie' en neemt nu ook op andere fronten stelling in zijn boek Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. De titel is afgeleid van de benamingen die de Koran gebruikt voor ongelovigen en Joden.

Jansen, bijzonder hoogleraar voor het hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit Utrecht, hekelt in het boek de 'multiculti's' van de PvdA: "Deze multiculti's zijn in moslimse ogen stuurloze sukkels, eerder deerniswekkende onnozelaars dan serieuze gesprekspartners."

En hij denkt dat Nederland heel geschikt is als proeftuin voor de plannen van Osama bin Ladens geestverwanten. Jansen, deze week in een toelichting: "Nederland is een dichtbevolkt land, de politieagenten zijn aardig en er zijn heel veel bange mensen."


Aan de hand van een selectie uit het vandaag te verschijnen boek, laat Jansen in deze voorpublicatie zijn licht schijnen over een aantal prangende onderwerpen.


Wat betekent fitna?
Letterlijk 'beproeving', 'verzoeking', 'bekoring'. De standvastigheid van het geloof van een moslim wordt beproefd door het ongeloof van de nietmoslims. Dit ongeloof moet dan bestreden worden.

Ook het moeten zien van vrouwen die niet fatsoenlijk volgens de regels van de islam gekleed zijn, is fitna. De Laatste Dag wordt voorafgegaan door allerlei beproevingen, die ook fitna genoemd worden. Ook burgeroorlog en maatschappelijke wanorde worden fitna genoemd.


Wat betekent sharia?
De islamitische wet. Zoals er een wet van Mozes is, werd het systeem van wet- en regelgeving dat wij nu de sharia noemen, vroeger wel aangeduid als de Mohammedaanse wet.


In hoeverre worden islamitische regimes in verlegenheid gebracht als in een film gruweldaden, gepleegd uit naam van de sharia, op een rijtje zijn gezet?
Alle regeringen over de hele wereld willen door buitenstaanders graag voor modern en efficiënt aangezien worden. Gezeur over toepassing van de sharia kan dat beeld van modernheid lelijk doorkruisen. Enige ontstemming bij zulke regeringen is niet geheel ondenkbaar...

Waarom is het een moslim verboden om afbeeldingen te maken van Mohammed? Waarom moeten ook niet-moslims zich hieraan houden?
Het verbod vindt zijn oorsprong in de instructie geen levende mensen af te beelden en in een tot grote hoogte opgestuwd respect voor de bijzondere positie van Mohammed. Niet-moslims die Mohammed bespotten, het is al vele malen gezegd en uitgelegd, of dat nu gebeurt door het tekenen van een plaatje of door het houden van een praatje, dienen voorbeeldig gestraft te worden.


Welke straffen kent de islam voor het beledigen van Mohammed?
Op het beledigen van Mohammed stelt de sharia in principe de doodstraf. Een moslim die Mohammed beledigt, heeft daarmee impliciet uittreding uit de islam gepleegd, en verdient dus zeker de doodstraf.


Wat betekent jihad?
De strijd tegen het ongeloof en het kwaad. In de praktijk: de expansie van het gezag van de islam door middel van geweld. Tot het ontzet van Wenen in 1683 was het voeren van gewelddadige jihad strikt een overheidstaak. Sinds 11 september 2001 weten we dat jihad de laatste tijd niet door overheden maar door particulier initiatief gevoerd wordt.


Wie zijn de leiders van de gelovigen?
Het religieuze gezag over de moslims wordt uitgeoefend door functionarissen die in het Arabisch ulama genoemd worden. De ulama zijn in de islamitische wereld de geleerden bij uitstek. Zij zijn onderlegd in de islamitische wetenschappen, vooral de islamitische wet, de sharia. Een moefti is iemand die desgevraagd een fatwa geeft.

Wie wil weten wat het oordeel van de islam over een bepaalde kwestie is, kan dat aan een moefti gaan vragen. Fatwa betekent 'antwoord', niet 'doodvonnis'. Maar een fatwa over iemand die ervan wordt beschuldigd dat hij Mohammed heeft beledigd of die ervan wordt beticht de islam te hebben verlaten, komt in de praktijk wel degelijk neer op een doodvonnis.


Hoeveel procent van de moslims in Nederland beschouwt het
geweld van de zichzelf moslimstrijders noemende terroristen (AlQaeda enzovoort) als strijdig met de wetten zoals de Koran die voorschrijft?

Dat percentage kon wel eens niet zo hoog zijn. Veel moslims billijken het gebruik van geweld, omdat volgens hen Amerika en Israël ook buitensporig geweld gebruiken tegen de moslims. De discussie hierover vervalt al snel in welles-nietes.

De chronologie nog eens bekijken kan soms helpen. Begin jaren negentig startte de ellende met de invasie van Irak in Koeweit. Begin eenentwintigste eeuw startte de ellende met de aanval op het World Trade Center op 11 september 2001.


Hoeveel procent van de moslims in Nederland is bereid Bin Laden te betitelen
als een dwaas, een gevaarlijke godsdienstwaanzinnige en daarmee allesbehalve
een goed moslim?

Bin Laden wordt door moslims meestal niet als een dwaas gezien, maar als een superactivist die de uiterste consequentie trekt van de islamitische regels ten aanzien van de strijd tegen de ongelovigen.


In hoeverre hebben types als Bin Laden plannen voor en gedachten over het kleine Nederland?
De geestverwanten van Bin Laden hebben plannen voor de hele wereld, vooral voor het arrogante Westen. Nederland maakt daar deel van uit, en is als proeftuin heel geschikt.

Anderzijds zullen heel wat beroepsmoslims en imams in de islamitische wereld met welbehagen vaststellen dat zo'n compilatie nog eens onder de aandacht brengt wat de ware voorschriften van de islam zijn, en hoezeer die in de Koran hun grond vinden.


Wat is de Koran?
Volgens de islam is de Koran het woord van God, doorgegeven aan zijn Profeet Mohammed (570-632). De Koran telt 114 hoofdstukken, die 'soera' worden genoemd. Moslims geloven dat sommige soera's in de stad Mekka aan Mohammed geopenbaard zijn, in de jaren 610-622, andere in de landbouwoase Medina, in de jaren 622-632.

De Koran bevat meer algemene opdrachten en minder verhalen dan de Bijbel. Het zijn de algemene opdrachten van de Koran die tot problemen met de rest van de wereld leiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het zogenoemde zwaardvers, soera 9:5, waar we lezen: 'Doodt de ongelovigen waar ge ze maar vindt.'


Welke passages in de Koran zijn volgens mensen zoals Wilders, die de islam fel bekritiseren, bedreigend voor de westerse rechtsorde?
Zo goed als alle Koranpassages waarin niet-moslims bedreigd worden (en dat zijn er veel), kunnen door wie dat wil ook als antiwesters worden opgevat.

Zo is elke oproep tot toepassing van de sharia een openlijke aanmoediging tot het plegen van acties die in strijd zijn met de Nederlandse wet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat buitenstaanders dat niet beseffen is natuurlijk sneu voor ze, maar daar is weinig aan te doen. De sharia roept op tot lijfstraffen en de doodstraf, ook voor religieuze vergrijpen - de meeste Nederlanders weten niet eens meer wat dat zijn. De sharia beperkt de godsdienstvrijheid, ondermijnt de positie van vrouwen, en vernedert wie geen moslim is.


Hoe belangrijk is het voor een moslim dat een exemplaar van de Koran met respect wordt behandeld?
De islamitische theologie leert dat de Koran het woord van God is. Het woord van God maakt deel uit van God. De eigenschappen van God zijn dus ook van toepassing op zijn woord. Wanneer God eeuwig is, is zijn woord dat ook.

In het systeem van de islam representeert een gedrukte of handgeschreven Koran het woord van God. Wie het papier waar zo'n Koran op gedrukt of geschreven is bevuilt, verscheurt of verbrandt, probeert God zelf te bevuilen, verscheuren of verbranden. Uiteraard kunnen de vromen zo'n aanval op hun God niet op zich laten zitten.


De Koran predikt vrede. Waar of niet waar?
Ja, maar die vrede komt er pas nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Dán zal er vrede zijn. Tot het zover is, moeten het kwaad en het ongeloof worden bestreden, waar ook ter wereld.

Voor welke moslims, waar ook ter wereld, is Bin Laden een held?
Voor iedere moslim die vindt dat de vernedering van de Verenigde Staten op 11 september 2001 het verdiende loon was van deze arrogante supermacht. Er lopen trouwens heel wat multiculti’s rond die geen moslim, maar wel anti-Amerikaans zijn, en het hier eigenlijk hartgrondig mee eens zijn.


Hans Jansen bij P&W (17-3-2008)


(Deel 1)


(Deel 2)


Interview ND
In het Nederlands Dagblad verscheen een kort interview met Hans Jansen naar aanleiding van zijn nieuwe boek. Hier een aardige passage:

Naast Arabische woorden als halal en sharia staat u uitgebreid stil bij het begrip 'dhimmi'. Wat is dat?

"Moslims delen de mensheid in drie groepen: moslims, niet-moslims en dhimmi. Dat zijn joden of christenen die de superioriteit van de islam erkennen en vooruitlopen op de wensen daarvan. Een mooi voorbeeld is de dominee die na de dood van Theo van Gogh stamppot zonder spekjes maakte, zodat hij moslims geen aanstoot gaf, zonder dat iemand hem daarom gevraagd had. Het loon van de dhimmi is dat de moslims geen jihad tegen hem zullen voeren. Maar als hij stout is krijgt hij wel vreselijk op zijn kop. Dan wordt hij als slaaf verkocht of onthoofd."

Zijn wij in Nederland 'dhimmi'?

"Niet allemaal, maar het CDA zou niets liever willen. Onbegrijpelijk. Zouden ze niet één stagiair op dat partijbureau hebben die even opzoekt hoe het met de kerk onder de islam is afgelopen?"

Lees het hele interview hier.Besproken boek

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Hans Jansen
Van Praag, Maart 2008
ISBN 9789049024031
Prijs: vergelijk.nl / beslist.nl
12.50 euro

Anderen over dit boek
Nederlands Dagblad - Moslims zeggen zelf ook lelijken dingen (Interview)
BN de Stem - 'Moslims zeggen ook lelijke dingen'
Nieuwsnieuws.nl - Aanval op moslims en kabinet
(Vara) Paul en Witteman gesprek met Hans Jansen
Trouw: Harry de Winter kan en wil geen Koran lezen
Trouw: Arabist Eilbert Mulder denkt dat het boek uit de bocht vliegt (Een goed teken, want Mulder is een verdediger van het cultuur relativisme)
HuubMouse.nl - De Koran is niet voor de poes

Andere boeken van Hans Jansen:
Hans Jansen, Mohammed: Eine Biographie (2008) beck-shop.de
De Historische Mohammed, De verhalen uit Medina (2007)
De Historische Mohammed, De Mekkaanse verhalen (2005)
Islam, een hoorcollege over de Islamitische godsdienst en cultuur (2005)
God heeft gezegd: terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam (2003)
Het Nut van God (2001)
Nieuwe inleiding tot de islam (1998)
The Dual Nature of Islamic Fundamentalism (1997)
De Koran uit het Arabisch Vertaald door Prof. dr. J.H. Kramers (1992)
The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East (1986)
The Interpretation of the Koran in Modern Egypt (1974)

Tags: , , , , , , , , , ,

Labels: , ,

 Reacties van bezoekers:

Anonymous Anoniem (22:22):

Geweldig boek, gelijk aangeschaft via

http://www.wevervanwijnen.nl/top10uitgebreid.asp?isbn=9789049024031  

Anonymous Anoniem (23:01):

Het is niet waar dat dit boek in de plaats is gekomen van 'Zelf Koran Lezen' bij de Arbeiderspers! Zie http://www.arabistjansen.nl


Dit boekje heeft toch duidelijk een HEEL andere opzet. Ik vind het een vreemde gedachte dat dit boekje in de plaats zou zijn gekomen van een boekje over de Koran.  

Blogger Ferdy (22:07):

Dat klopt, daar ben ik inmiddels ook achter gekomen. Vandaar dat ik de speculatie uit de bovenstaande tekst verwijderd heb.

Je verwijst naar de website arabistjansen.nl. Het boek "Islam voor varkens" stond daar eerder natuurlijk nog niet vermeld, daar werd tot voor kort alleen maar gerept over het later nog te verschijnen “Zelf Koran lezen”. Een boek waarover ik nergens anders iets kon vinden. Zo ontstond bij het vermoeden dat het misschien wel eens een titel en uitgeverij wisseling zou kunnen betreffen.

Nu schrijf je dat de opzet van het nog te verschijnen boek echter geheel anders is en dat wil ik ook graag geloven. Maar van een ongepubliceerd werk kan ik dat natuurlijk niet weten. Ik dacht dat het immers het zelfde boek betrof. Als leek, vind ik een boek met in de titel een citaat uit de koran erg veel lijken op een boek over de Koran zelf.

Ik had gewoon niet verwacht dat mijn favoriete Arabist opeens twee boeken bijna gelijktijdig zou publiceren. Dit bleek echter wel het geval te zijn. Dat ’s mooi, want ik lees zijn boeken graag.

Mijn bedoeling was niet meer dan een beetje aandacht voor het boek te genereren.  

Anonymous Anoniem (00:06):

haha nog een derde boek ook nog (!) Zie wederom http://www.arabistjansen.nl Bizar!  

Anonymous Ferdy (01:44):

Inderdaad. Wat schrijft die Jansen op eens veel boeken!  

Anonymous Anoniem (12:18):

De tekst "Anderzijds zullen heel wat beroepsmoslims en imams in de islamitische wereld met welbehagen vaststellen dat zo'n compilatie nog eens onder de aandacht brengt wat de ware voorschriften van de islam zijn, en hoezeer die in de Koran hun grond vinden." staat logischerwijs niet op zijn plaats. Vriendelijk verzoek om dit te corrigeren.  

Anonymous Anoniem (09:29):

'zelf koranlezen' is verschenen! Althans internetboekverkopers zeggen het in voorraad te hebben!

http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?Section=BOOK&BOL_OWNER_ID=1001004005752386  

Anonymous Anoniem (21:47):

Wat een idioot.  

Anonymous Anoniem (11:50):

jeetje als hij een doctoraalexamen arabisch heeft gehaald dan verwacht je van zo een persoon dat hij ook de koran kan lezen, wat dat natuurlijk niet blijkt!!  

Anonymous Anoniem (12:09):

Iraanse president Mahmud Ahmadinejad,  Libische Dictatuur Khadaffi en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.
 Een EU-blunder van de eerste orde.

Terwijl in Europa de vergrijzing hoogtij viert en er hier te weinig kinderen worden geboren bij autochtonen kom de EU met het idee om het Turkse paard van Troje binnen te trekken met een leger vol jonge mensen. Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd 'zoontjesfabrieken'. Met de export van het geboorteoverschot uit Turkije etc hierbij opgeteld de hoge geboorte ratio van hier al wonende moslima's zal het in een jaar of 50 beslist zijn, dus het moet onverbiddelijk afgelopen met de poging de EU in te komen. Arabische en Turkse leiders spreken over de aanwezigheid van 60 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam:  

Anonymous mrwonkish (20:12):

Geschreven voor en door varkens  

Anonymous Anoniem (17:46):

Dat iemand die de profeet beledigt, de doodstraf krijgt, is geen regel van de Islam. Dit is gewoon een strafbaar feit in Saudi-Arabie. Heeft niets met de Islam te maken!  

Een reactie posten<< NAAR HOME PAGE


Leestafel.blogspot.com
Op de leestafel zullen regelmatig boek impressies worden gepubliceerd van zowel Nederlands als Engelstalige non-fictie boeken. Aangezien er jaarlijks een enorme hoeveelheid boeken wordt uitgegeven is het altijd moeilijk om daar de relevante en interessante boeken tussenuit te vissen. Met deze leestafel hoop ik dan ook andere aan goede boeken ideeën te helpen. – Ferdinand

"After two generations without war, Europeans have no idea what an enemy is." -- Ayaan Hirsi Ali
Eerdere artikelen
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht Om Ex-Moslim Te Zijn
Koran
The Suicide of Reason
Boeken Nieuws September
De Vijfde Colonne
De historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te Gast bij de Ayatollah
<< Nieuwste artikelen
Archief
januari 2006 / februari 2006 / maart 2006 / april 2006 / mei 2006 / juni 2006 / juli 2006 / augustus 2006 / september 2006 / oktober 2006 / november 2006 / december 2006 / januari 2007 / juni 2007 / juli 2007 / augustus 2007 / september 2007 / januari 2008 / maart 2008 / augustus 2008 / september 2008 / november 2008 / huidige

XML Atom Feed   Bookmark
Leestafel Reviews
The Secret War with Iran
De Grondleggers
The Reluctant Communist
Weg uit de islam
Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Eurabia
Liberal Fascism
Het Recht om ex-moslim te zijn
The Suicide of Reason
De Historische Mohammed
Het Slapende Leger
Te gast bij de Ayatollah
Nieuwe inleiding tot de islam
The Future of the United Nations
War Made New
Londonistan
The Truth about Muhammad
Beschaving of wat er van over is
Mijn vrijheid - Ayaan Hirsi Ali
The Retreat of Reason
Ripples of Battle
Na Saddam
Eternal Iran
Buitengesloten
Why I Am Not a Muslim
Menace in Europe
The American Era
De Chinacode ontcijferd
Terwijl Europa Sliep
Carnage and culture
De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali
Neoconservatism: why we need it
Islam en christendom
Allah & Eva
Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium
How Babies Talk
De Historische Mohammed

Boeken lijsten
Victor Davis Hanson - Why study war?
Thomas Sowell - Suggested Readings
Walter E. Williams - Book Recommendation List
National Review - 100 best non-fiction
U.S. Army Professional Reading List
Command and General Staff College
ISI forum
Recensies
Boek Recensies
Peter van Maanen
Town Hall
Military Ink
NDU - Professional Military Reading Lists
chicagoboyz Military Book Suggestions
Required Counterterrorism Reading List
Links
Mijn favorieten links kan je nu vinden bij del.icio.us.
Return links
Klein Verzet Blog
Kayce's Korner
Nep Nederlander
A Deeper Look
(Plaats een link naar de leestafel en ik plaats hier een link terug)

Add to Technorati Favorites

Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet